Πολιτική ιδιωτικότητας ιστοσελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 27/11/2023

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ibet.bioacademy.gr

 

Η παρούσα ενημέρωση αφορά ειδικά στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών-χρηστών του δικτυακού τόπου ibet.bioacademy.gr, για δε την γενική ενημέρωση της ΙΒΕΤ για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πελατών, συνεργατών, προμηθευτών συναλλασσομένων κ.λπ. επισκεφτείτε την Πολιτική Ιδιωτικότητας ΙΒΕΤ εδώ.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΙΒΕΤ Ιατροβιολογικές Επιστήμες & Τεχνολογίες Α.Ε. στο εξής ΙΒΕΤ, είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία επεξεργάζεται στο πλαίσιο της Παροχής των Υπηρεσιών της, προς το σκοπό Πραγματοποίησης Επιστημονικής Έρευνας ή της επίσκεψής σας στην παρούσα Δικτυακή Πύλη (ΔΠ).

Η ΙΒΕΤ διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με εμπιστευτικότητα και σεβασμό στην ιδιωτική σας ζωή, λαμβάνοντας τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την περαιτέρω προστασία τους.

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΙΒΕΤ στο

τηλέφωνο: +30 210.65.97.083 (Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 14:00),

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων: dpo@bioacademy.gr και ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Σωρανού Εφεσίου 4, ΤΚ 115 27 Αθήνα.

 

ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

Α. Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς, στην παρούσα Δικτυακή Πύλη μέσω της φόρμας επικοινωνίας όπου ζητούνται: Όνομα, Email, Τηλέφωνο και το μήνυμά σας. Ειδικά στην περιοχή μήνυμα που είναι πεδίο ελεύθερου κειμένου, παρακαλούμε να μην καταγράφετε σε αυτά ειδικές κατηγορίες δεδομένων, όπως τη φυλετική ή την εθνική προέλευσή σας, την ιδεολογία ή τις πολιτικές, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις σας, πληροφορίες για τη σωματική ή ψυχική υγεία σας, τα βιομετρικά στοιχεία ή τα γενετικά χαρακτηριστικά σας, το γενετήσιο προσανατολισμό σας κ.λπ. Επίσης θα πρέπει να διασφαλίζετε ότι τα προσωπικά δεδομένα που συμπληρώνετε στις φόρμες του Διαδικτυακού Τόπου είναι ορθά και ακριβή και δεσμεύεστε να ειδοποιείτε την Eurobank για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση σε αυτά.

Χρησιμοποιούμε τα παραπάνω στοιχεία για να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας και να εξετάσουμε το αίτημά σας.

Β. Επίσης όταν επισκέπτεστε τον διαδικτυακό τόπο, μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένα δεδομένα όπως: η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP) της συσκευής σας, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης,  καταγραφή της ημερομηνίας και της ώρας επίσκεψής σας, όπως επίσης οι σελίδες που περιηγηθήκατε κ.λπ., ενώ μπορεί να υπάρχουν ενεργοποιημένα και τα google analytics (παρακαλούμε ανατρέξτε στην Πολιτική των cookies για περισσότερη πληροφόρηση εδώ).

 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων σας, είναι η – κατόπιν προηγούμενης ταυτοποίησης – μεταξύ μας επικοινωνία και διαχείριση των αιτημάτων σας, είτε σχετίζονται με ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, είτε με την ποιότητα της εξυπηρέτησής σας είτε με θέματα παροχής των υπηρεσιών μας.

Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτή είναι η συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 α) του ΓΚΠΔ.

Επισημαίνεται ότι η ΙΒΕΤ δεν χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων στην παρούσα Διαδικτυακή πύλη δεν λαμβάνει χώρα.

 

ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα δεδομένα που συλλέγουμε όταν υποβάλλετε κάποιο αίτημα επικοινωνίας, τηρούνται έως ότου ικανοποιηθεί το συγκεκριμένο αίτημα και τα διαγράφουμε σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, αλλιώς για  το χρονικό διάστημα που απαιτεί  το εκάστοτε ισχύον νομικό ή/και κανονιστικό πλαίσιο ή η άσκηση αξιώσεων  ή η υπεράσπιση δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων.

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Οι αρμόδιοι υπάλληλοι και μέλη διοίκησης της ΙΒΕΤ, και εφόσον συντρέχουν οι εκάστοτε νόμιμες προϋποθέσεις, οι αρμόδιοι υπάλληλοι θυγατρικών ή/ και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών με έδρα στην Ελλάδα ή τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και καθηκόντων τους.

Για πληροφορίες σχετικά με την κοινοποίηση των δεδομένων σας μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα «Ποιοι Είναι οι Αποδέκτες των Δεδομένων» της Πολιτικής Ιδιωτικότητας της ΙΒΕΤ.

Στο πλαίσιο διαχείρισης της Διαδικτυακής Πύλης, πρόσβαση στα δεδομένα σας μπορεί να έχουν συνεργάτες ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της ΙΒΕΤ.

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

Η Ιστοσελίδα μας μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν λειτουργούν από εμάς. Εάν κάνετε κλικ σε ένα σύνδεσμο τρίτου μέρους, θα κατευθυνθείτε στον ιστότοπο αυτού του τρίτου μέρους. Σας συνιστούμε να ελέγξετε την Πολιτική απορρήτου για κάθε ιστότοπο που επισκέπτεστε. Δεν έχουμε έλεγχο και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε τοποθεσιών ή υπηρεσιών τρίτου μέρους.

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα που μας δίνετε, έτσι ώστε να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας. Ωστόσο, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, με αποτέλεσμα να διαγράφονται τα στοιχεία σας.

Επιπλέον, έχετε τα δικαιώματα πρόσβασης στα δεδομένα σας, διόρθωσής τους αν είναι ανακριβή ή ελλιπή, διαγραφής εφόσον ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, περιορισμού της επεξεργασίας υπό προϋποθέσεις, καθώς και υποβολής καταγγελίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Τα Δικαιώματά σας ως Υποκείμενο των Δεδομένων και πως Μπορείτε να τα Ασκήσετε» της Πολιτικής Ιδιωτικότητας της ΙΒΕΤ.