Όροι χρήσης

Τελευταία ενημέρωση: 27/11/2023

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

 

Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου (εφεξής ΔΤ) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Ιατροβιολογικές Επιστήμες & Τεχνολογίες Α.Ε. (ΙΒΕΤ) υπόκειται στους Όρους που παρατίθενται στη συνέχεια.

Η πλοήγηση στο ΔΤ και η χρήση του προϋποθέτει ότι ο επισκέπτης/ χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους Όρους Χρήσης του ΔΤ. Σε  αντίθετη περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης οφείλει να μην κάνει πλοήγηση στο ΔΤ και  χρήση των υπηρεσιών του.

Οι Όροι Χρήσης του ΔΤ μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή.  Ο επισκέπτης/χρήστης θα πρέπει να  ενημερώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους Όρους Χρήσης, ειδικότερα δε πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε ενέργεια βάσει των πληροφοριών, υπηρεσιών ή διαδικασιών που περιλαμβάνονται στο ΔΤ.

 

Δυνατότητα Αλληλεπίδρασης

Η δυνατότητα αλληλεπίδρασης που δίνει ο παρόν ΔΤ είναι μόνο η δυνατότητα υποβολής της φόρμας επικοινωνίας. Τα στοιχεία της φόρμας επικοινωνίας δεν μπορείτε να τα τροποποιήσετε.

 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η δομή και το περιεχόμενο του ΔΤ αποτελεί  αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της ΙΒΕΤ και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο.   Ως περιεχόμενο νοούνται κι ενδεικτικώς αναφέρονται κείμενα, εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια, παρουσιάσεις, γραφικά,  video, αρχεία ήχου κλπ.

Η χρήση του περιεχομένου του ΔΤ  επιτρέπεται για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς καθώς και για προσωπική χρήση.  Η δημοσίευση, αναπαραγωγή, παρουσίαση, διανομή, μετάδοση ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο ή μέσα εκμετάλλευση του περιεχομένου του ΔΤ επιτρέπεται αποκλειστικά με μόνο με τη συναίνεση της ΙΒΕΤ και κατά περίπτωση του πνευματικού δημιουργού αυτού.  Σε κάθε περίπτωση χρήσης του περιεχομένου από τρίτον, θα πρέπει να αναφέρεται ότι προέρχεται από το ΔΤ της ΙΒΕΤ.  Η χρήση επιτρέπεται υπό τον όρο ότι δεν θα πραγματοποιηθεί στο περιεχόμενο καμία αλλοίωση ή τροποποίηση αυτού.

 

Περιορισμός Ευθύνης της ΙΒΕΤ – Δήλωση αποποίησης

Το περιεχόμενο του ΔΤ διατίθεται για πληροφοριακούς σκοπούς και δεν προορίζεται να παρέχει συμβουλευτική για συγκεκριμένη υπόθεση ούτε να υποκαταστήσει την εξειδικευμένη στους τομείς πληροφόρησης που προσφέρει.

Οι πληροφορίες του ΔΤ παρέχονται προς γενική πληροφόρηση και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως προτροπή προς συγκεκριμένη ενέργεια ή αποχή από ενέργεια. Επισκέπτεστε τον παρόντα ΔΤ και προβαίνετε σε κάθε είδους ενέργειες βάσει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν με αποκλειστικά δική σας πρωτοβουλία και ευθύνη.

Παρότι η ΙΒΕΤ καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να εξασφαλίσει ότι το σύνολο των πληροφοριών του ΔΤ  παραμένουν διαρκώς διαθέσιμες, ακριβείς και επίκαιρες, η ΙΒΕΤ δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες και όλο το Περιεχόμενο του ΔΤ  θα παρέχονται αδιαλλείπτως, χωρίς σφάλματα.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η ΙΒΕΤ για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης του ΔΤ από τη χρήση ή από την αδυναμία χρήσης, από την έλλειψη διαθεσιμότητας ή από τη μη έγκαιρη επικαιροποίηση του περιεχομένου του ΔΤ.

Ομοίως η ΙΒΕΤ, αν και καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να εξασφαλίσει ότι οι σελίδες και τα περιεχόμενα του ΔΤ παρέχεται χωρίς ιούς, δεν δύναται να εγγυηθεί ούτε εγγυάται  ότι ο ΔΤ ή οποιοδήποτε άλλος δικτυακός τόπος στον οποίο παραπέμπει ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/ χρηστών παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ο επισκέπτης/ χρήστης του ΔΤ αναλαμβάνει τον σχετικό κίνδυνο και οιανδήποτε τυχόν ζημία προκύψει σε κάθε τέτοια περίπτωση.

 

Χρήση Συνδέσμων σε δικτυακούς Τόπους τρίτων (links)

O ΔΤ παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων, μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/ χρηστών του ΔΤ, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως έγκριση, υιοθέτηση ή αποδοχή του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από την ΙΒΕΤ, η οποία δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια του περιεχομένου τους ούτε για τις πολιτικές προστασίας δεδομένων που ακολουθούν. Εάν ο επισκέπτης/ χρήστης του ΔΤ αποφασίσει να επισκεφθεί ή χρησιμοποιήσει, μέσω των συνδέσμων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Λοιποί Όροι

Το παρόν κείμενο αποτελεί το σύνολο των Όρων υπό τους οποίους η ΙΒΕΤ καθιστά διαθέσιμο τον ΔΤ στους επισκέπτες/χρήστες της. Καμία τροποποίηση των Όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα του παρόντος κειμένου, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτό. Οι ανωτέρω Όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ΔΤ, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εφαρμοστέο ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τη λειτουργία και τη διαχείριση του παρόντος ΔΤ μπορείτε να επικοινωνείτε με την ΙΒΕΤ στη διεύθυνση info@ibet.bioacademy.gr. Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο ουσιαστικό περιεχόμενο της ΔΠ που άπτονται νομικών ή ηθικών ζητημάτων, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε στο τηλέφωνο: +30 210.65.97.083 (Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 14:00),  Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: info@ibet.bioacademy.gr και ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Σωρανού Εφεσίου 4, ΤΚ 115 27 Αθήνα.

 

Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων κατά τη χρήση του Δικτυακού Τόπου.

Παρακαλούμε ανατρέξτε στην σχετική ενότητας της Ενημέρωσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων καθώς και στην πολιτική Cookies.